24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,118,920

MONTH: 6,165

ONLINE: 4,827