24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,284,148

MONTH: 6,455

ONLINE: 805

Thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025

Thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025 (14/09/2017)

Chiều 13-9-2017, ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì buổi làm việc thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tái khởi động Dự án Cụm công nghiệp Sông Cầu (02/08/2015)

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cam Lâm đến năm 2020 (06/08/2013)