24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,203,184

MONTH: 6,595

ONLINE: 1,176

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (19/02/2018)

Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản (19/02/2018)

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (19/02/2018)

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (15/01/2018)

Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông khi đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp

Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông khi đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp (05/12/2017)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.