24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,118,916

MONTH: 6,161

ONLINE: 4,829