24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,224,325

MONTH: 4,709

ONLINE: 788

Tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN Suối Dầu tháng 10/2018 (23/09/2018)

Khu công nghiệp Suối Dầu: Khó khăn trong việc mở rộng

Khu công nghiệp Suối Dầu: Khó khăn trong việc mở rộng (18/08/2018)

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh chung, Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu tiếp tục triển khai mở rộng phần diện tích còn lại. Tuy nhiên, đã nhiều năm nay, việc mở rộng vướng nhiều rào cản khiến tiến độ không được như mong muốn.

Tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN Suối Dầu tháng 5-2018 (13/05/2018)

Hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghiệp Suối Dầu

Hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghiệp Suối Dầu (23/04/2018)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghiệp (KCN) Suối Dầu.

Khu Công nghiệp Suối Dầu: <Br/>Giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động

Khu Công nghiệp Suối Dầu:
Giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động
(19/03/2018)

Theo báo cáo của Sở Công Thương, Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) đang giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động. Trong đó, người lao động ở các huyện: Cam Lâm, Diên Khánh và TP. Nha Trang chiếm đa số.

Thông tin tổng quan (19/05/2015)

Khu Công nghiệp Suối Dầu (23/08/2010)