24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,137,441

MONTH: 3,380

ONLINE: 1,646

Khu Công nghiệp Suối Dầu: <Br/>Giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động

Khu Công nghiệp Suối Dầu:
Giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động
(19/03/2018)

Theo báo cáo của Sở Công Thương, Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) đang giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động. Trong đó, người lao động ở các huyện: Cam Lâm, Diên Khánh và TP. Nha Trang chiếm đa số.

Thông tin tổng quan (19/05/2015)

Khu Công nghiệp Suối Dầu (23/08/2010)