24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,137,437

MONTH: 3,376

ONLINE: 1,650

Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thắng (05/12/2016)

Khu Công Nghiệp Vạn Thắng (23/08/2010)