24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,284,126

MONTH: 6,433

ONLINE: 552

Khu CN Bắc Cam Ranh (23/08/2010)