24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,155,711

MONTH: 7,057

ONLINE: 1,545

Khu CN Bắc Cam Ranh (23/08/2010)