24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,131,379

MONTH: 5,072

ONLINE: 226

Khu CN Bắc Cam Ranh (23/08/2010)