24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,203,203

MONTH: 6,614

ONLINE: 1,177

Khu CN Bắc Cam Ranh (23/08/2010)