24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,224,348

MONTH: 4,732

ONLINE: 816

Khu CN Bắc Cam Ranh (23/08/2010)