24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,137,426

MONTH: 3,365

ONLINE: 1,643

Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (19/04/2018)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vạn Ninh (20/03/2018)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Diên Khánh (13/03/2018)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cam Ranh (13/03/2018)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Ninh Hòa (13/03/2018)

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh (24/01/2018)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Sơn (30/12/2017)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh (30/12/2017)