24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,118,905

MONTH: 6,150

ONLINE: 4,838