24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,131,372

MONTH: 5,065

ONLINE: 190

2 khu vực được đấu giá quyền khai thác khoáng sản

2 khu vực được đấu giá quyền khai thác khoáng sản (20/01/2018)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh năm 2018.

Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (12/01/2018)

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2018 (10/01/2018)

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty CP QL và XD đường bộ Khánh Hòa (20/12/2017)