24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,131,373

MONTH: 5,066

ONLINE: 194