24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,284,117

MONTH: 6,424

ONLINE: 546

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quý 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (09/05/2018)

Sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (08/11/2017)

Quy hoạch chi tiết 1-2000 Đồng Bò Trảng É- Điều chỉnh mở rộng (20/10/2017)

Quy hoạch chi tiết 1-2000 Khu dân cư Vĩnh Phước - Vĩnh Thọ (20/10/2017)

Quy hoạch chi tiết 1-2000 Khu dân cư xã Vĩnh Lương (20/10/2017)

Sơ đồ định hướng phát triển không gian Diên Khánh (19/10/2017)