24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,118,930

MONTH: 6,175

ONLINE: 4,791