Thông tin văn bản
Số ký hiệu 02/2020/QĐ-UBND
Trích yếu Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 17/01/2020
Loại tài liệu .pdf