Thông tin văn bản
Số ký hiệu 215/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 21/01/2019
Loại tài liệu .pdf