Thông tin văn bản
Số ký hiệu 188/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 05/11/2019
Loại tài liệu .pdf