24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,347,111

MONTH: 13,286

ONLINE: 1,147

Khánh Hòa tiềm năng và triển vọng

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, có vùng biển đảo rộng lớn với hơn 200 hòn đảo lớn, nhỏ. Khánh Hòa có nguồn lao động dồi dào, dân số trung bình khoảng 1.231.107 người

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong tỉnh hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.