24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,476,089

MONTH: 22,504

ONLINE: 743

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Khánh Vĩnh đến năm 2020

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Khánh Vĩnh đến năm 2020 (25/06/2019)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Khánh Vĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025

Thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025 (14/09/2017)

Chiều 13-9-2017, ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì buổi làm việc thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tái khởi động Dự án Cụm công nghiệp Sông Cầu (02/08/2015)

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cam Lâm đến năm 2020 (06/08/2013)