Đến năm 2020, tổng số tàu cá giảm còn khoảng 7.650 chiếc

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top