Đến năm 2020, tổng số tàu cá giảm còn khoảng 7.650 chiếc

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)