24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,742,991

MONTH: 18,898

ONLINE: 235

Không được bán bất động sản du lịch cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Không được bán bất động sản du lịch cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (23/12/2019)

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch.

Tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết hậu sự cho người nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh (17/04/2019)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh.

Quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (06/04/2019)

Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài (20/10/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Giảm chi phí lưu giữ thi hài người nước ngoài đối với trường hợp thân nhân của người chết có hoàn cảnh quá khó khăn (12/09/2018)

Đây là một trong những nội dung thuộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quy chế phối hợp và quy trình xử lý người nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (19/02/2018)

Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản (19/02/2018)

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (19/02/2018)

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (15/01/2018)