Quyết định ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài , cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)