Quyết định ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục hành chính "Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài"

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)