Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top