Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN (19/03/2019)

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Diên Phú - VCN (giai đoạn 2), xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, diễn ra sáng 19-3-2019.

Kiểm soát các ngành nghề khi thu hút đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN

Kiểm soát các ngành nghề khi thu hút đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN (12/06/2018)

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về kết quả khảo sát đánh giá tác động môi trường các khu vực xung quanh Cụm công nghiệp (CCN) Diên Phú, diễn ra ngày 12-6.

Phấn đấu hoàn thành dự án mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú trong tháng 5-2018

Phấn đấu hoàn thành dự án mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú trong tháng 5-2018 (12/03/2018)

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi kiểm tra tiến độ Dự án Mở rộng Cụm công nghiệp (CCN) Diên Phú (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh), diễn ra chiều 12-3.

Thống nhất tiếp tục mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú

Thống nhất tiếp tục mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú (26/02/2018)

Tại cuộc họp diễn ra chiều 26-2-2018, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương tiếp tục mở rộng Cụm công nghiệp (CCN) Diên Phú theo quy hoạch đã được phê duyệt.