Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top