Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết đầu năm các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Diên Phú

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top