Phấn đấu hoàn thành dự án mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú trong tháng 5-2018

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top