24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,347,636

MONTH: 13,811

ONLINE: 1,605

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (30/11/2018)

Chương trình Xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Singapore và Malaysia (10/10/2017)

Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ (14/07/2017)

Chiến lược kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ trong bối cảnh Hoa Kỳ đã rút khỏi hiệp định TPP (06/06/2017)

Thông báo mời tham dự Diễn đàn M&A Việt Nam 2015 (22/08/2015)

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6/2015 (22/08/2015)

Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020 (17/10/2014)

Chương trình Xúc tiến thương mại 2015 (03/10/2014)

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2014 (25/09/2013)