24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,658,975

MONTH: 7,501

ONLINE: 302

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2020 (29/04/2020)

Tiếp tục hướng đến các thị trường trọng điểm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ

Tiếp tục hướng đến các thị trường trọng điểm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ (08/11/2019)

Đây là một trong những định hướng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (22/01/2019)

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (30/11/2018)

Chương trình Xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Singapore và Malaysia (10/10/2017)

Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ (14/07/2017)

Chiến lược kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ trong bối cảnh Hoa Kỳ đã rút khỏi hiệp định TPP (06/06/2017)

Thông báo mời tham dự Diễn đàn M&A Việt Nam 2015 (22/08/2015)

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6/2015 (22/08/2015)

Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020 (17/10/2014)