Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6/2015

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top