Khánh Hòa thu hút được 116.500 tỷ đồng trong hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top