UBND tỉnh Khánh Hòa:
Công bố Danh sách Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT đợt 1, năm 2013

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)