Khu Công nghiệp Suối Dầu:
Giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top