Khu Công nghiệp Suối Dầu:
Giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)