24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,658,991

MONTH: 7,517

ONLINE: 332

Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thắng (05/12/2016)

Khu Công Nghiệp Vạn Thắng (23/08/2010)