24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,327,611

MONTH: 7,128

ONLINE: 1,236

Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thắng (05/12/2016)

Khu Công Nghiệp Vạn Thắng (23/08/2010)