24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,347,665

MONTH: 13,840

ONLINE: 1,657

Khu CN Bắc Cam Ranh (23/08/2010)