24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,431,567

MONTH: 8,631

ONLINE: 830

Khu CN Bắc Cam Ranh (23/08/2010)