24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,498,491

MONTH: 15,534

ONLINE: 1,103

Khu CN Bắc Cam Ranh (23/08/2010)