Dự án Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong: Xin điều chỉnh quy mô

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top