Khẩn trương giải phóng mặt bằng các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top