Danh mục quỹ đất quản lý và đấu giá quỹ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022,

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top