Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top