Đề xuất bổ sung 5 tiểu đô thị trong quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top