Giá đất cụ thể để tính bồi thường bổ sung khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường D30 - Kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp, xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top