Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang thời kỳ 2021 - 2030

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top