Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cam Ranh

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top