Xây dựng quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm đến năm 2030 phục vụ mục tiêu là “đô thị sân bay”

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top