Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021- 2025.

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top