Đề xuất bổ sung 5 tiểu đô thị trong quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh

Ngày 12-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh, giai đoạn 2021 - 2030. Dự họp còn có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

12/04/2022

Xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan về việc rà soát quỹ đất và xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, diễn ra chiều 21-2. Dự họp còn có ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

21/02/2022

Quy hoạch sử dụng đất Khu Kinh tế Vân Phong: Có nhiều thay đổi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Theo đó, có nhiều thay đổi về mục đích sử dụng đất tại 2 địa phương này nhằm phục vụ chiến lược phát triển lâu dài đang được quy hoạch trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

17/01/2022

Xây dựng quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm đến năm 2030 phục vụ mục tiêu là “đô thị sân bay”

Chiều 23-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm.

23/12/2021

Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030

Chiều 8-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh đến năm 2030. Tham dự còn có các ông: Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

08/12/2021

Công tác quy hoạch trước yêu cầu mới

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã đòi hỏi những thay đổi, điều chỉnh trong công tác quy hoạch để thích ứng, đó là yêu cầu về tái cơ cấu và chuyển đổi sau dịch bệnh vì quy hoạch cần phải bao gồm cả quy hoạch hệ thống y tế, quy hoạch đô thị, nông thôn.

28/08/2021

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top