24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,659,025

MONTH: 7,551

ONLINE: 341

Ban hành kế hoạch sử dụng đất của các địa phương năm 2020

Ban hành kế hoạch sử dụng đất của các địa phương năm 2020 (17/03/2020)

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (21/02/2020)

Công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018

Công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 (03/12/2019)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai đai năm 2018.

Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh (22/08/2019)

Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm (20/08/2019)

Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn (20/08/2019)

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang đến năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang đến năm 2020 (18/06/2019)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của TP. Nha Trang.

Tham gia thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án của Công ty TNHH Vogue Resort (02/11/2018)

Tham gia kiểm tra chứng thư xác định giá đất đối với khu đất thuộc khu trung tâm TM-DV-TC Nha Trang (lần 3) (09/10/2018)

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | Sau »