24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,658,962

MONTH: 7,488

ONLINE: 252

Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường

Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường (22/04/2020)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường.

Thường xuyên giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua việc gắn camera giám sát

Thường xuyên giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua việc gắn camera giám sát (22/04/2020)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 155-KL/TU ngày 18-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản (17/07/2019)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về các giải pháp tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi (11/06/2019)

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về một số giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi.

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (14/11/2018)

Giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (01/08/2018)

Đây là một trong những giải pháp của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (09/05/2018)

Không tham mưu xem xét gia hạn khai thác cho các tổ chức, cá nhân đã có hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản

Không tham mưu xem xét gia hạn khai thác cho các tổ chức, cá nhân đã có hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản (07/04/2018)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.