Thường xuyên giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua việc gắn camera giám sát

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 155-KL/TU ngày 18-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh.

22/04/2020

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top