Không tham mưu xem xét gia hạn khai thác cho các tổ chức, cá nhân đã có hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)