Thường xuyên giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua việc gắn camera giám sát

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top