Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa của Cty cổ phần Ponaga

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top