24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,476,088

MONTH: 22,503

ONLINE: 737

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (18/10/2018)

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Ninh An: Đã chính thức vận hành

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Ninh An: Đã chính thức vận hành (30/04/2018)

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại (CTCN-CTNH) tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã chính thức vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và người dân.

Không để xảy ra việc ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp

Không để xảy ra việc ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp (06/04/2018)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại (CN, CTNH) tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

Kế hoạch điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (19/10/2017)