24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,659,045

MONTH: 7,571

ONLINE: 333

Đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương

Đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương (26/02/2020)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Hộ nghèo được miễn tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

Hộ nghèo được miễn tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt (04/02/2020)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP. Nha Trang năm 2020.

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (18/10/2018)

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Ninh An: Đã chính thức vận hành

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Ninh An: Đã chính thức vận hành (30/04/2018)

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại (CTCN-CTNH) tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã chính thức vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và người dân.

Không để xảy ra việc ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp

Không để xảy ra việc ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp (06/04/2018)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại (CN, CTNH) tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

Kế hoạch điều tra thực trạng xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (19/10/2017)