Đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top