Hộ nghèo được miễn tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)