Hộ nghèo được miễn tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

  • Từ khóa

Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top