Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải tại các nhà máy, các khu, cụm công nghiệp, các khu chăn nuôi; tình hình thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh"

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác: